אתר זה משתמש ב"עוגיות" טכניות של צד שלישי, מנוהל ע"י אתרים של ארגונים אחרים ואתרי שיווק מחדש, כדי לשלוח לכם פרסומים שמתאימים להעדפות שלכם. פרטיות ומדיניות עוגיות
פרטיות ומדיניות עוגיות

השיטות המשמשות לניהול האתר www.natuzzi.com מתוארות בעמוד הזה, תוך התייחסות למידע האישי של משתמשים שפונים אל האתר. המידע הזה ניתן על סמך סעיף 13 בצו 196/03(להלן חוק הפרטיות) למשתמשים בשירותי האתר שלנו, הניתנים דרך האינטרנט. המידע לא מתייחס לאתרים אחרים שפונים אליהם באמצעות הקישורים שלנו, חברת נטוצי לא נושאת באחריות עליהם בשום דרך. המידע מתבסס גם על המלצה מס' 2/2001, שהרשויות האירופאיות להגנה על מידע אישי שילבו בקבוצה שנוצרה על ידי סעיף 29 של הנחיה מספר 95/46/סי-אי, שאומצה ב-17 במאי 2001 במטרה להגדיר דרישות מינימום לאיסוף מידע אישי אונליין. השיטות, הזמנים ואופי המידע שבקרי אבטחת מידע חייבים לספק למשתמשים כאשר הם מבקרים באתר.

בקר אבטחת מידע
בקר אבטחת המידע של המידע המעובד כאשר פונים לאתר שלנו היא חברת נטוצי, שמשרדה רשום ב: Via Iazzitiello, 47 - Santeramo in Colle (BA) natuzzi@protectiontrade.it- על ידי פנייה ל

מיקום, מטרות וחשיפת מידע
העיבוד הקשור לשירותים של אתר זה מתבצעים במשרד הרשום הנ"ל של החברה, על ידי עובדים ושותפים של חברת נטוצי האחראים על עיבוד המידע, ועל ידי אנשים אחרים שהוקצו למשימה.
המידע האישי שמעלים המשתמשים שמגישים בקשות לשירותים משמשים אך ורק למטרה של הגשת השירותים ואינם נחשפים לצד שלישי, אלא אם החשיפה נדרשת על פי חוק או שזה חיוני כדי לענות על הבקשות. המידע, שלא ייחשף, עשוי לעבור לצד שלישי אך ורק לצורך ניהול השירותים הקשורים לאתר שלנו.

סוגי המידע המעובד
נתוני גלישה
אתר זה מקבלים מידע אישי מסוים, במהלך תפקוד רגיל, שמועבר ללא סייג באמצעות שימוש בפרוטוקולי התקשורת של האינטרנט.
מידע זה לא נאסף במטרה לקשר אותו לאנשים לא מזוהים, אבל יכול, מעצם טבעו, באמצעות עיבוד וקישור עם מידע שמוחזק על ידי צד שלישי, לאפשר את זיהוי המשתמשים.
המידע הזה כולל כתובת אינטרנט ושמות תחום של מחשבים המשמשים לחיבור לאתר, ה-URI(מזהה משאב אחיד),כתובות של המשאבים המבוקשים, זמן הבקשה, השיטה ששימשה להגשת הבקשה לשרת, גודל הקובץ המתקבל בתשובה, הקוד הדיגיטלי המציין את הסטאטוס של התשובה מהשרת (התקבלה בהצלחה, שגיאה וגו'), ופרמטרים אחרים הקשורים למערכת ההפעלה ולמחשב של המשתמש.
המידע הזה משמש אך ורק להשגת מידע סטטיסטי אנונימי על השימוש באתר, ועל מנת לבדוק תפקוד נכון, והוא נמחק מיד לאחר העיבוד. המידע יכול לשמש לאימות אחריות במקרה של פשעי מחשב אפשריים המזיקים לאתר.

מידע שהמשתמש יכול לספק על פי בחירה
שליחה אופציונאלית, מפורשת וולונטרית של דוא"ל לכתובות המצוינות באתר הזה מובילה בעקבות זאת לקבלת כתובת השולח על מנת להגיב לבקשות, וכך גם כל מידע אחר שמספק הדוא"ל.
סיכום מידע ספציפי מדווח או מוצג בדפי האתר המוקדשים לשירותים מיוחדים על פי בקשה.

עוגיות
אתר זה משתמש בעוגיות ובטכנולוגיות דומות כדי להבטיח תפקוד תקין של הפרוצדורות ועל מנת לשפר את חוויית השימוש באפליקציות אונליין. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על הכונן הקשיח של המחשב. הן מפשטות ניתוח של תנועה ברשת או מציינות כאשר מבקרים באתר ספציפי. הן גם מאפשרות לאפליקציות רשת לשלוח מידע למשתמשים פרטיים.
מידע מפורט על שימוש בעוגיות טכנולוגיות דומות, כיצד משתמשת בהן חברת נטוצי וכיצד לנהל אותן מופיע למטה.

חברת נטוצי משתמשת בסוגי העוגיות הבאים:
עוגיות טכניות:
עוגיות אלה נדרשות לגלישה ומבטיחות גלישה מאובטחת ויעילה באתר. נעשה שימוש גם בעוגיות אנליטיות של "גוגל" אך ורק כדי לאסוף מידע, בצורה מצטברת, על מספר המשתמשים וכיצד הם מבקרים באתר. אלה עוגיות של צד שלישי שנאספות ומנוהלות באופן אנונימי על מנת לפקח ולשפר את השירותים של האתר המארח(עוגיות ביצועים).
למידע נוסף על מדיניות העוגיות של "גוגל", לחצו על הקישור המצוין למטה: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

עוגיות "תוסף חברתי" של צד שלישי:
אם אתם מבקרים באתר, אתם מקבלים עוגיות מאותו אתר ספציפי("בעלים"), וגם מאתרים המנוהלים על ידי ארגונים אחרים(צד שלישי). עוגיות צד שלישי אלה קשורות ל"תוספים החברתיים" עבור "פייסבוק", "טוויטר", "גוגל". הן חלק מהדף הנוצר ישירות על ידי אתרים אלה, ונכללים בדף המארח. השימוש הנפוץ ביותר של תוספים חברתיים הוא שיתוף תכנים ברשתות חברתיות.
הנוכחות של תוספים אלה משמעותה שעוגיות מועברות לאתרים שמנוהלים על ידי צד שלישי והלאה. נא להתייחס למידע הרלוונטי על ניהול מידע שנאסף על ידי צד שלישי.
למען שקיפות רבה יותר ופשטות, מידע ופרטים על שיטות ניהול העוגיות ניתן להשיג בקישורים הבאים:
"פייסבוק":

https://www.facebook.com/help/cookies/

"טוויטר":
https://support.twitter.com/articles/20170514

"יוטיוב":
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

"אינסטגרם":
https://instagram.com/legal/cookies/

עוגיות "שיווק מחדש":
אלה עוגיות "עקשניות", כלומר, רסיסי מידע שנשארים לזמן ארוך יותר ומאוחסנים על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש עד שהעוגיות נמחקות. "עוגיות עקשניות" מאחסנות רק את העובדה שמבקר בלתי מזוהה גלש באתר, והאם המבקר קיבל או לא את סיכום המידע. האתר משתמש ב"עוגיות עקשניות" אחרות של צד שלישי כדי לפקח על ביקורים הקשורים לפעילויות הדיגיטליות המבוצעות.
נעשה שימוש בעוגיות השיווק מחדש של "גוגל".
המשתמש רשאי לבחור האם לקבל או לא לקבל את העוגיות בעזרת שימוש בהגדרות המחשב שלו.

נטרול מלא או חלקי של עוגיות:
נטרול מלא או חלקי של עוגיות טכניות יכול למנוע שימוש בפונקציות מסוימות של האתר השמורות למשתמשים רשומים. למרות זאת, שימוש בתכנים ציבוריים אפשרי גם כאשר העוגיות מנוטרלות לחלוטין.
נטרול עוגיות "צד שלישי" לא משפיע על הגלישה בשום דרך.
ההגדרות הן ספציפיות לאתרים השונים ולאפליקציות הרשת השונות.
הדפדפנים הטובים ביותר מאפשרים להגדיר הגדרות שונות עבור עוגיות "צד ראשון" ועוגיות צד שלישי.

הנהלים לנטרול עוגיות של מספר דפדפנים מוצגים כאן: 1. פתחו FIREFOX
2. לחצו על ALT במקלדת.
3. בסרגל הכלים בחלקו העליון של הדפדפן, בחר ב“Instruments”ואז ב“Options”.
4. בחרו באפשרות “Privacy”.
5. לכו ל "Chronology settingsואז השתמשו ב-""customised settings. בטל בחירה של "קבל עוגיות מאתרים" ותשמרו את ההעדפות.


אינטרנט אקספלורר:
1. פתחו אינטרנט אקספלורר.
2. לחצו על “Instruments” ואז על “Internet Options”.
3. בחרו באפשרות “Privacy” ותגללו לרמת הפרטיות הרצויה (מ"חסום את כל העוגיות ועד לאפשר את כל העוגיות")
4. אז לחצו על OK

גוגל כרום:
1. פתחו גוגל כרום.
2. לחצו על “Instruments”.
3. בחרו “Settings” ואז “Advanced settings”.
4. בחרו “Content settings” ב“Privacy”.
5. באופציית העוגיות אפשר לבטל את בחירת העוגיות ולשמור את ההעדפה.

ספארי:
1.פתחו ספארי.
2.בחרו ב“Preferences” בסרגל הכלים, אז בחרו ב"Security" בחלון הדיאלוג שייפתח.
3. בסעיף "קבל עוגיות" אפשר לפרט אם וכאשר ספארי שומר עוגיות מאתרים. לחצו על כפתור העזרה(סימן שאלה-?) בשביל מידע נוסף.
4.עבור מידע נוסף על עוגיות שנשמרות במחשב שלכם, לחצו על "Show cookies”.

מסירת מידע אופציונאלית:
מלבד מה שמפורט עבור מידע גלישה, המשתמש יכול לספק מידע אישי כדי לבקש את השירותים שמציעה החברה. ייתכן שיהיה זה בלתי אפשרי לקבל את השירות המבוקש אם המידע לא נמסר.

שיטות עיבוד מידע
המידע האישי מעובד באופן ידני או אוטומטי, למשך פרק הזמן הדרוש להשגת המטרה שלשמה הוא נאסף.
המידע האישי שמעובד נשמר באופן שמצמצם למינימום את הסיכויים להשמדה או אובדן של המידע, אפילו במקרה, לכניסה לא מאושרת, לעיבוד מידע בלתי חוקי או עיבוד מידע שלא קשור לאיסוף ההמידע, על ידי אימוץ של אמצעי אבטחה הולמים.

זכויות הצדדים הנוגעים לדבר:
לאנשים אליהם מתייחס המידע שמורות הזכויות המתוארות בסעיף 7 בחוק הפרטיות, שמוצג למטה.
1. האדם הנוגע לדבר רשאי לקבל אישור האם המידע האישי שלו קיים או לא, גם אם אינו רשום, והאם המידע מועבר בצורה שניתן להבין.
2. האדם הנוגע לדבר רשאי לקבל:
א. מקור המידע האישי.
ב. מטרות ושיטות עיבוד המידע.
ג. הלוגיקה המיושמת כאשר מבצעים עיבוד מידע באמצעות מכשירים אלקטרוניים.
ד. זהות בקר אבטחת המידע, מעבד המידע והנציג שמונה בהתאם לסעיף 5, פסקה 2.
ה. הצדדים או הקטגוריות של הצדדים אליהם המידע עשוי להגיע או שעשויים להיחשף אליו כנציגים הממונים באזור, מנהלים או מעבדי מידע.
3. האדם הנוגע לדבר רשאי לקבל:
א. שינוי, תיקון או אם הוא רוצה בכך, תוספת למידע.
ב. מחיקה, שינוי לצורה אנונימית או חסימה של המידע המעובד באופן בלתי חוקי, כולל מידע שאין צורך לשמור עליו בהקשר לתכלית שלשמה הוא נאסף ועובד.
ג'.אישור לכך שסעיפים א' וב' הוסברו, ולו רק במונחים של תוכן, לכל מי שהמידע נשלח אליו או נחשף בפניו, אלא אם הדבר בלתי אפשרי או דורש השקעה של משאבים באופן חסר פרופורציה.
4.הצד הנוגע לדבר רשאי להתנגד באופן חלקי או מלא:
א. מסיבות מוצדקות, עיבוד המידע האישי שלהם, אפילו בגלל הסיבות שלשמן הוא נאסף.
ב. עיבוד המידע האישי שלהם במטרה לשלוח פרסומות או חומרים שיווקיים, כדי לבצע סקרי שוק או כדי לבצע תקשורת עסקית.
האדם הנוגע לדבר יכול להשתמש בזכויות אלה על ידי שליחה של דוא"ל ל-natuzzi@protectiontrade.it